Spring naar inhoud

Alles voor de beste dienstverlening

Strategie

Pensioen wordt steeds persoonlijker – en daarmee complexer. Terwijl de behoefte aan eenvoud bij Nederlanders juist groeit. Wij steken er daarom veel tijd en energie in om pensioen zo eenvoudig mogelijk te maken.

Meer focus en eenvoud

Met ons vernieuwingsprogramma TKP Connect zijn we alweer een jaar onderweg. Het doel? Meer focus in de organisatie aanbrengen en ons ICT-landschap sterk vereenvoudigen, zodat we de beste dienstverlening tegen de laagste kosten blijven bieden.

Want de pensioenwereld verandert snel. Naast persoonlijker, wordt pensioen ook steeds meer een individuele zaak. Nu zijn het vaak nog de werkgevers die het pensioen regelen voor hun medewerkers. Dat verandert. Mensen worden steeds meer zélf verantwoordelijk voor hun pensioen. Dat maakt vereenvoudigen van onze dienstverlening extra noodzakelijk.

Nieuwe teams, nieuwe platforms

Onder TKP Connect vallen verschillende programma’s. Zo introduceren we een nieuwe vorm van samenwerken in klantteams. Alle afdelingen die betrokken zijn bij een klant, van accountmanagement tot deelnemersadministratie, gaan als één team werken om klanten sneller en beter van dienst te zijn.

In een ander programma werken we hard aan de digitale dienstverlening voor deelnemers. Deelnemers zijn de mensen die pensioen opbouwen of ontvangen. Voor hen ontwikkelen we een compleet nieuw platform – een ‘Mijn omgeving’ – en vernieuwen de oude kern ingrijpend. Zodat er straks één online plek is waarop deelnemers en hun werkgevers eenvoudig, veilig en snel al hun pensioenzaken kunnen regelen.

Positieve invloed

Aan deze en diverse andere programma’s werken we tot in 2022 door.  Ondertussen zorgen we ervoor dat de veranderingen positieve invloed hebben op de huidige dienstverlening. Want zonder dat het ten koste gaat van de bestaande dienstverlening, integreren we waar mogelijk meteen de verbeteringen. Zodat onze klanten er meteen de vruchten van plukken.

‘We investeren in ICT-systemen, processen én in mensen. Elke stap telt. De grote plannen op het gebied van ICT. Maar ook de kleinere stappen die onze collega’s dagelijks zetten.’