Spring naar inhoud

Samen staan we sterk

Voor de sector

Als top 3-pensioenuitvoerder met meerdere decennia ervaring hebben wij veel kennis opgebouwd. We praten dan ook graag mee over ontwikkelingen in de sector. En delen onze kennis.

Commissies Pensioenfederatie

We zijn nauw betrokken bij de Pensioenfederatie. Deze organisatie behartigt namens pensioenfondsen de belangen van 17,4 miljoen deelnemers en gepensioneerden. Medewerkers van ons zitten in diverse commissies: Communicatie, Actuariaat, Pensioenfondsbestuur, Pensioenzaken en Risicomanagement. Ook zijn we actief in de High Level Group Gegevensverstrekking, de Uitvoeringsraad en de werkgroep Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Vakbekwaamheid professionals

Onze experts geven les bij Stichting Pensioen Opleidingen (SPO). Deze organisatie biedt professionals in de pensioensector allerlei leertrajecten om hun vakbekwaamheid op peil te houden. Ook zijn we vertegenwoordigd in het bestuur van SPO.

Versterking vertrouwen

We ondersteunen ‘Ons Pensioen', een initiatief om het vertrouwen van het publiek in de sector te versterken en complexiteit terug te dringen. Samen met een aantal andere uitvoerders en klanten – grote pensioenfondsen – werken we nu aan de uitbouw van het initiatief.