Spring naar inhoud

Goed gedrag wordt beloond

Datum
Auteur
823
Leestijd
2 minuten

Mark Dirks

‘Zo fijn, collega’s die zelf het initiatief nemen. Die het lef hebben om open feedback te geven, of anderen helpen succesvol te zijn. Omdat we goed gedrag zo op prijs stellen, belonen wij het in de beoordelingscyclus.’

‘Als je iets doet, kun je het maar beter goed doen. Dat is mijn motto. Dus toen ik onze nieuwe kernwaarden – klant, lef, samen – vernam, wilde ik die samen met mijn teamleider goed in het dagelijks werk van mijn afdeling verweven. Zodat het geen losse woorden blijven, maar ze werkelijk betekenis krijgen voor al mijn teamleden. Maar hoe pakken we dat aan? Welk gedrag hoort daar eigenlijk bij? We besloten het openlijk met het team te bespreken.’

Eigen maken

‘In twee korte en krachtige bijeenkomsten maakte het team de kernwaarden ‘van ons’. Aan de hand van anekdotes en voorbeeldfiguren als Maxima en Elon Musk, schetsten we ons gezamenlijk droombeeld van de ideale omgangsvorm in ons team. We formuleerden concrete voorbeelden van gewenst en ongewenst gedrag bij elk van de 3 kernwaarden. En legden alles vast in een teamovereenkomst, waar we ons als team aan verbonden.’

‘Wij maken het goede gedrag van collega’s meetbaar en belonen dat in de beoordelingscyclus’

‘De volgende stap was het afgesproken gedrag in de praktijk brengen. Om het team dagelijks te herinneren aan onze ambities, hingen we een poster aan de muur met de concrete voorbeelden die we hadden verzameld. Zo’n zichtbare reminder is nuttig, maar het is niet genoeg. We wilden gewenst gedrag ook kunnen belonen.’

360 graden feedback

‘Met de teamovereenkomst als basis introduceerden we 360 graden feedback. Voorafgaand aan een beoordeling beschrijven diverse collega’s hoe het gedrag van de persoon in kwestie aansluit bij de kernwaarden. Dat bespreek ik in het beoordelingsgesprek. Soms is dat confronterend, vaak prettig bevestigend. Het geeft mij als manager een handvat om gericht coaching te bieden. Of om goed gedrag expliciet te belonen. Een krachtige stimulans. En daar was het ons allemaal om te doen.’